TÒA NHÀ VĂN PHÒNG THƯƠNG MẠI SỐ 89 LÁNG HẠ

  04/07/2016

  Admin

 

Elevator No. Số lượng Model Tải trọng Số người Tốc độ Điểm dừng
Capacity(kg) Persons Speed(m/min) Stops
P1-P2 2 Nexway S AP2 1350 20 180 32
P3-P8 6 Nexway S AP2 1350 20 180 29
Năm hoàn thiện 2016

 

 

Elevator No. Số lượng Model Tải trọng Số người Tốc độ Điểm dừng
Capacity(kg) Persons Speed(m/min) Stops
P1-P2 2 Nexway S AP2 1350 20 180 32
P3-P8 6 Nexway S AP2 1350 20 180 29
Năm hoàn thiện 2016
Year of Completion