TỔ HỢP VĂN PHÒNG, THƯƠNG MẠI VÀ CHUNG CƯ CAO CẤP GOLDEN PALACE

  04/07/2016

  Admin

Golden Palace

Số lượng Model Tốc độ, điểm dừng cao nhất Năm thực hiện
23 thang máy Nexiez MR 150mpm, 36 S/O 2013