Thang máy tải khách

Bản vẽ thiết kế thang máy tải khách

Dưới đây là một số thành phần cơ bản của một bản vẽ thông thường: 1. Bản đặc tính kĩ thuật cho thang máy Bao gồm các thông tin sau: Loại thang Tải trọng Tốc độ Kiểu mở cửa Số điểm dừng Hành trình Kích thước hố thang, kích thước cabin , kích thước cửa tầng ...