Liên hệ

Ha Noi F14, 169 Tower Nguyen Ngoc Vu Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi City. 

Phone : +84.4.85855929

Fax: +84.4.66663638

Ho Chi Minh : 127/2/39 Binh Loi, P13 , Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City

Phone: +84.83.553 2278  

Fax: +84.83.553 2278

Email : contact@mitsubishielevator.com.vn
 

Bản đồ

(c) Thang máy MITSUBISHI