Khóa cửa thang máy

  04/07/2016

  Admin

Khoá cửa thang máy dùng để mở cửa tầng thang máy và dùng để cứu hộ khi có người bị mắc kẹt bên trong thang máy.