khách hàng

Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên

  Elevator No. Xuất xứ Model Tải trọng Số người Tốc độ Điểm dừng Capacity(kg) Persons Speed(m/min) Stops P1-P5 Thái Lan Nexiez MR 1600 24 105 15            

  Nguyễn Mạnh Quyết

TRỤ SỞ BỘ CÔNG AN – HÀ NỘI

  Elevator No. Số lượng Model P1-P20 20 Elenessa AP  

TRỤ SỞ BỘ NGOẠI GIAO – HÀ NỘI

Elevator No. Số lượng Model P1-P4 4 Nexway P5-P6 2 Nexiez-MRL P7 1 Nexiez-MRL  

BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT- ĐỨC

Số lượng Model Năm thực hiện 37 thang máy,  2 thang cuốn Nexiez MRL, Nexiez MR, ZJ-SE 2015

CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT – TP.HỒ CHÍ MINH

  Elevator No. Số lượng Model P1 1 Nexiez MR E5-E12 8 ZJ-SE