HOME CITY – 177 TRUNG KÍNH, HÀ NỘI

  04/07/2016

  Admin

Home-City---177-Trung-Kinh

Địa chỉ: 177 Trung Kính, Hà Nội

Năm thực hiện: 2015

Số lượng21 thang máy Nexiez MRL, Nexiez MR & 2 thang cuốn ZJ-SE

Tốc độ cao nhất: 150 mpm

Điểm dừng cao nhất: 31 S/O