Bệnh viện Đa khoa TW Thái Nguyên

  01/09/2016

  Nguyễn Mạnh Quyết

 

Elevator No. Xuất xứ Model Tải trọng Số người Tốc độ Điểm dừng
Capacity(kg) Persons Speed(m/min) Stops
P1-P5 Thái Lan Nexiez MR 1600 24 105 15